NEDEN FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEM?

Son yıllarda yapılan birçok araştırma ve çalışmalar Finlandiya eğitim sisteminin dünyadaki en iyi eğitim sistemi olduğunu göstermektedir.Dünyada en başarılı ve başarısız öğrenci arasındaki farkın en az olduğu ülke Finlandiya olarak kabul edilir. Yani sistem her öğrencinin öğrenebileceği şeklide düzenlenmiştir.

AKADEMİK PROGRAM

Eğitim ortamlarımızı ve öğrenme yaşantılarımızı hazırlarken ‘’çoçuğa görelik ilkesi’ni, amaç–araç ilişkisini merak duygusunun oyunla harmanlanmasını göz önünde bulunduruyoruz. Eğitim ortamlarımızı sınıflarımızla sınırlamayıp, öğrenmeyi dört duvar arasından dışarı taşımak en büyük hedefimiz.

ÖĞRENME ORTAMI

Fidol Okullarında her öğrencinin farklı öğrenme stillerine ve ilgi alanlarına sahip olmalarından hareketle, öğrencilerin her biri farklı bir birey olarak kabul görür. Bunun sonucu olarak her öğrencinin ihtiyacına yönelik farklılaştırılmış, öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı mevcuttur.

EĞİTİM SÜRESİNCEKİ FARKLILIKLARIMIZ

FİDOL OKULLARI’nda öğrencilerimizin zaman yönetimini öğrenmeleri için ders başlangış ve bitişlerinde, molalarda zil kullanılmaz. Öğrencilerimiz sınıf ve koridorlardaki saatlerden zamanı takip ederler. Mola süreleri çocukların sosyalleşme alanı olduğundan dolayı 15 dk. olarak uygulanmaktadır.

KULÜP ETKİNLİKLERİMİZ

FİDOL OKULLARI’nda, öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini her açıdan geliştirecek ortamı bulmaları önceliğimizdir. Bundan dolayı öğrencilerimiz için sanattan spora, yabancı dillerden ,teknolojiye, sosyal bilimlerden fen bilimlerine varana kadar, çok sayıda öğrenci kulübü bulunur.

COUNTRY FOCUS ETKİNLİKLERİMİZ

Uluslararası kültürleri tanımanın faydaları arasında, aşılmaz duvarları yıkmak ve basmakalıp bakış açılarından kurtulmak yer alır. Türk Eğitim Sistemi ile Finlandiya Eğitim modeline entegrasyonunun yanı sıra öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımasına olanak sağlamak adına, düzenli olarak aylık periyotlarda bir ülke yakın mercek altına alınır.

ÖDEVE BAKIŞ AÇIMIZ

Ödev, çocukların okulda ve yaşantılarında öğrendiklerini tekrar yoluyla pekiştirerek kalıcı izli öğrenmeyi sağlayan temel unsurdur.
Ödev anlayışı; ülkemizde maalesef çocuklarımıza öğrenme sürecinin bir parçası olarak ilgi çekici ve merak uyandırıcı değil, bir yük olarak aktarılmaktadır.